Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projektologia

ZDROWIE

 

Jednym z priorytetowych zadań naszej szkoły jest szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna. Staramy się, aby te działania przyjmowały atrakcyjne formy. Chcemy tym samym wspomóc rodziców w kształtowaniu u ich dzieci prawidłowych postaw, dotyczących higienicznego trybu życia, w tym właściwych nawyków żywieniowych i regularnej aktywności fizycznej. Nowymi i atrakcyjnymi formami aktywności fizycznej w naszej szkole były atrakcyjne przerwy międzylekcyjne oraz gimnastyka artystyczna.

Aktywne przerwy – w trosce o zdrowie naszych uczniów organizowaliśmy w szkole Aktywne Przerwy. W zależności od aury pogodowej uczniowie spędzali przerwy międzylekcyjne w szkole lub na terenie szkoły. Po intensywnej pracy umysłowej na lekcjach i siedzeniu w ławkach uczniowie mogli zaspokoić swoją potrzebę ruchu podczas gier i zabaw najczęściej na świeżym powietrzu. Wówczas nasi wychowankowie mieli możliwość rozładowania napięć, stresu czy negatywnych emocji. Doskonalili także sprawność fizyczną, a przede wszystkim dobrze się bawili w gronie rówieśników bez używania telefonów, tabletów, itp.

Gimnastyka artystyczna – tu uczniowie mieli możliwość rozwijania ogólnej sprawności fizycznej, kształtowali piękno i estetykę ruchu, koordynację, tworzyli kombinacje ruchowe do muzyki, w trakcie których prezentowali swoje umiejętności gibkości, zwinności poczucia rytmu oraz dobry słuch muzyczny. Efekty swojej pracy zaprezentowali przed publicznością na Festynie Rodzinnym.

 

Już od blisko 10 lat realizujemy zadania ogólnopolskiego programu Trzymaj Formę. Działalność ta opiera się przede wszystkim na pracy projektowej; organizacji półgodzinnych przerw posiłkowych z wychowawcą oraz promocji zdrowia w środowisku lokalnym. Angażujemy się także w programy i projekty zewnętrzne w obszarze żywienia.

 

Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego w naszej szkole realizowany był program „Owoce i warzywa w szkole” propagujący trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci w  codziennej diecie oraz kultywujący zdrowy styl życia poprzez działania o charakterze edukacyjnym. W ramach programu uczniowie otrzymywali kilka razy w tygodniu porcję świeżych owoców i warzyw.

W pozostałe dni podczas przerwy posiłkowej spożywali jabłka, które dostarczane były przez polskich sadowników w ramach ogólnopolskiego programu „Embargo rosyjskie”. W ciągu roku szkolnego nasi uczniowie spożyli w sumie 4 tony jednego z najcenniejszych pod względem wartości odżywczej i walorów prozdrowotnych owocu, jakim jest polskie jabłko.

Doskonałym dopełnieniem owocowej diety była codzienna porcja wapnia i białka z programu „Mleko w szkole”. Regularne spożycie mleka i jego produktów wspomogło młode organizmy naszych uczniów w prawidłowym budowaniu kośćca oraz zmniejszyło u nich ryzyko rozwoju wielu chorób.

Podejmowaliśmy także współpracę z instytucjami i ośrodkami naukowymi, w tym Polskim Towarzystwem Dietetyki oraz Instytutem Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Nasi uczniowie wzięli udział w cyklu warsztatów, mających na celu uświadomienie im, jak ważną role w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu w kontekście zbilansowanej diety. Po zrealizowaniu spotkań z uczniami w oparciu o scenariusze organizatorów, szkoła otrzymała certyfikat programu „Wybieram Wodę”. Udział w takich formach edukacyjnych przyczynił się do eliminacji z diety naszych wychowanków napojów i zwiększenia spożycia wody.

 

Nad zdrowiem uczniów w naszej szkole czuwa spółdzielnia uczniowska NUTRI-SPECE. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie sklepiku tylko z produktami spożywczymi zalecanymi w codziennej diecie. Towary oferowane przez dostawców są starannie selekcjonowane w kryteriach ich wartości odżywczej oraz norm zawartych w rozporządzaniu Ministra Zdrowia. Chcąc rozszerzyć asortyment przedstawicieli handlowych członkowie spółdzielni samodzielnie badają rynek, wybierając żywność dostosowaną do sprzedaży w placówkach oświatowych. W celu dbania o jakość towarów podejmują współpracę z lokalną piekarnią w celu ustalenia składu kanapek oraz drożdżówek, dostosowując go do obowiązujących przepisów. Mając na uwadze bezpieczeństwo sprzedawanych produktów na bieżąco kontrolują temperaturę i warunki ich przechowywania. Produkcja świeżo wyciskanych soków owocowo-warzywnych, sprzedawanych w sklepiku odbywa się według opracowanych procedur. Dodatkowo zespół sprzedających przeszedł specjalistyczne badania oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności.

 

Podczas półgodzinnej przerwy uczniowie chętnie korzystają z oferty sklepiku, a także dietetycznych porad. Kupują żywność, z której mogą skomponować pełnowartościowy posiłek. W ramach działań związanych z edukacją żywieniową nasz zespół rozpowszechnia wśród uczniów i ich rodziców materiały dotyczące: samodzielnego planowania zbilansowanej diety i codziennej aktywności fizycznej, a także właściwych postaw konsumenckich.

 

Członkowie spółdzielni podejmują się także zadań związanych z promocją żywności zalecanej w codziennej diecie w środowisku szkolnym. Podczas festynu rodzinnego w ramach współpracy z rodzicami zaplanowali i zorganizowali stoisko z sałatkami, świeżo wyciskanymi sokami owocowo-warzywnymi oraz zdrowymi wypiekami domowymi, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Działalność NUTRI-SPECE na terenie szkoły to nie tylko zaspokojenie potrzeb konsumenckich i zdrowotnych naszych uczniów, ale również kształtowanie postaw przedsiębiorczości i gospodarności. Spółdzielnia stwarza doskonałe warunki do rozwijania umiejętności działania zespołowego oraz związane z pracą sprzedawcy, zaopatrzeniowca i księgowego. Dba o prawidłowo oznakowane towary i wytwory własne np.soki. Każdy produkt spożywczy jest opisany w sposób czytelny i zrozumiały dla uczniów. Dbając o dobry wizerunek członkowie spółdzielni wdrażają również zasady odpowiedzialności sprzedawców względem nabywców, zgodnie z prawem konsumenckim. Z inicjatywy młodych przedsiębiorców przeprowadzane są również akcje dotyczące sprzedaży produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia. Wówczas towary sprzedawane są w obniżonej cenie aby zminimalizować straty i pozbyć się produktów, które zalegają na półkach.

 

W przyszłości chcemy rozszerzyć swoje działania w obszarze edukacji żywieniowej o projekty i programy związane z dietoprofilaktyką oraz chemią żywności, zagadnienie to nie jest nam obce, ponieważ praktykowaliśmy już tego typu przedsięwzięcia.

 

Nasza prozdrowotna działalność w obszarze edukacji żywieniowej i promocji aktywności fizycznej zastała doceniona przez PSSE w Ostrołęce. Dyrektorzy i Koordynatorzy ds. zdrowia z naszej szkoły zostali zaproszeni na spotkanie z nauczycielami ze szkół w mieście i powiecie. Tam nasi Koordynatorzy zaprezentowali wzorcowe i innowacyjne metody i formy realizacji zadań prozdrowotnego programu. Cieszymy się, że nasze wieloletnie doświadczenie w działalności prozdrowotnej mogło stać się inspiracją dla innych placówek oświatowych.

 

  

 

BEZPIECZEŃSTWO                                                 

 

„Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – Cyfrowobezpieczni.pl”  

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu zewnętrznego „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – Cyfrowobezpieczni.pl”. W I edycji uczestniczyła szkoła podstawowa, do II edycji zostało włączone gimnazjum. Patronat nad projektem, objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Bezpieczna+”.

 

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

Odbyły się w dwóch odsłonach: 22 listopada 2016r. oraz 19 maja 2017r. Przez dwa dni przeżyciom społeczności szkolnej w cyberprzestrzeni towarzyszył wirtualny świat, w którym toczyła się walka wad i zalet Internetu.

 

Spotkania i warsztaty profilaktyczne

Chcąc pogłębić wiedzę uczniów o zagrożeniach, jakie niesie za sobą korzystanie z różnych programów, aplikacji i narzędzi zorganizowano w szkole spotkania i warsztaty. Dzięki współpracy projektowej do szkoły przyjechali dwukrotnie edukatorzy: p. Ewa Frałow i p. Dariusz Wojtala. Pani Ewa Frałow przeprowadziła warsztaty w klasie IV, V i VI SP na temat „Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi” a pan Dariusz Wojtala w klasach I a, II a i II b PG warsztaty nt. „Przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród uczniów", „Seksting i granice własnej prywatności", „Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi użytkownikami". Edukatorzy odbyli również spotkania z dyrektorem, uczniami i nauczycielami, przeszkolili radę pedagogiczną oraz pracowników szkoły. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice podczas zebrania mieli okazję oglądać krótkie filmiki, poparte autentycznymi przykładami, uświadamiające niebezpieczeństwa czyhające w sieci.

Na spotkanie z młodzieżą przyjechał również przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce p. Krzysztof Kolator, który uświadomił uczniom skalę zagrożeń w Internecie oraz określił konsekwencje prawne cyberprzemocy. Podobne spotkanie odbył z rodzicami, którzy otrzymali konkretne informacje jak dbać o bezpieczeństwo swojego dziecka w sieci, co zrobić, gdy pojawia się problem, jak kontrolować własne dziecko, aby nie padło ofiarą cyberprzestępcy.

 

Twórcza i bezpieczna inwencja uczniów

Młodzież gimnazjalna w bieżącym roku szkolnym zadbała o wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa. Na terenie szkoły zorganizowała happening „Cyberzamknięci”, podczas którego próbowała pokazać konsekwencje uzależnienia od Internetu. Opracowała Szkolny Kodeks TIK, we współpracy z nauczycielem informatyki uruchomili „Kącik Młodego Programisty”.

Młodzież klas drugich gimnazjum pracowała w wewnętrznym projekcie edukacyjnym, w ramach, którego odbył się spektakl edukacyjno – profilaktyczny typu klaunada „Cybercyrk” przygotowany przez grupę teatralną SToP. Opracowano w formie prezentacji multimedialnej wyniki przeprowadzonych w szkole podstawowej i gimnazjum badań ankietowych.

Na głównej tablicy informacyjnej umieszczono opracowany przez uczniów Kodeks Konsekwencji Prawnych i Społecznych Cyberprzemocy. Rozpropagowano wśród uczniów i rodziców opracowane przez gimnazjalistów ulotki dotyczące zagrożeń w sieci. Nagrany został spot reklamy „Hejterom STOP!”.

 

 

TEATROMANIA

 

RoLA – Radośnie o Lekcji Artystów

Zabawa w teatr była jednym ze sposobów nauczania i wychowania naszych najmłodszych. Dała możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, chwilowego obcowania w świecie iluzji. Dzięki kontaktom ze sztuką teatru przedszkolaki rozwijały myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznały skutki zachowań bohaterów, utożsamiały się z nimi, poznały normy społeczne, wartości, analizowały zachowania bohaterów pozytywnych i negatywnych. Zabawa w teatr rozwijała w przedszkolakach ich naturalną twórczość, ciekawość otaczającego świata poprzez śpiew, taniec, ruch sceniczny a przede wszystkim improwizację. Podczas zajęć najczęściej wykorzystywano:

Małe formy teatralne:

  • teatr samorodny (improwizacje) tj. „Złotowłosa i trzy misie”,
  • inscenizacje tj. wiersze J. Tuwima
  • teatr cieni tj. wiersze J. Brzechwy
  • teatr lalek – kukiełkowy tj. „Na straganie”, „Kaczka dziwaczka”
  • drama – technika stop-klatka tj. Opowieść ruchowa „Poranek na łące”, „Księżniczki i książęta”
  • zabawy rytmiczno-taneczne „Klanza” i inne

W roli widza…-wyjazdy na przedstawienia teatralne tj.:

  • „Baśnie Pana Andersena - Dziewczynka z zapałkami, Królowa Śniegu, Księżniczka na ziarnku grochu, Nowe szaty cesarza, Świniopas” Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa.
  • „Baśnie Pana Perrault - Czerwony Kapturek, Tomcio Paluszek oraz Ośla skórka” w wykonaniu teatru Artenes z Wrocławia.
  • „Sindbad Żeglarz” – teatr Wrocław
  • „Baśnie braci Grimm – Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Kopciuszek” teatr Kraków

Każdy z ww. wyjazdów był dla naszych najmłodszych swoistym świętem, ciekawym przeżyciem, na które z niecierpliwością zawsze oczekiwały.

Profesjonalne warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów zazwyczaj przed lub po zaplanowanym spektaklu budziły najwięcej emocji. Wówczas dzieci mogły porozmawiać z wymarzoną postacią, dotknąć rekwizytów, spróbować swych umiejętności scenicznych albo wykonać ulubioną lalkę. Podczas spotkań przedszkolaki brały także udział w zabawach ćwiczących dykcję, emisję głosu, kontrolę nad swoim ciałem, wchodzenie w różne role, bawiły się również w „udawanie” różnych czynności. Poznały także pracę aktora za kulisami.

Pierwsze kroki przed publicznością szkolną

Każde przedstawienie dla społeczności szkolnej chyba najwięcej emocji kosztowało rodziców, którzy denerwowali się przed każdym występem. Wcześniej jednak dokładali wszelkich starań by kostium teatralny ich pociech był nieskazitelny I zawsze perfekcyjny. Natomiast brawa nauczycieli i uczniów szkoły na koniec przedstawień były dla nich czymś bardzo ważnym, wyjątkowym.

 

 

SToP – Słowem Tańcem o Profilaktyce

Grupa teatralna SToP po raz pierwszy przystąpiła do projektu, który skierowany był do najmłodszych uczniów naszej społeczności szkolnej. Dzieci miały okazję uczestniczyć w spektaklu opartym o scenariusz bajki „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW”. Aktorzy i młodzi reżyserowie zaadaptowali scenariusz bajki, wprowadzając do niego wiele humorystycznych elementów, w tym postacie z innych bajek. Zmodyfikowali także wybrane wątki. U nas zatruta połówka jabłka trafiła nie do królewny, lecz macochy. Delikatna Śnieżka znała tajniki wielu sztuk walki, a królewicz uganiał się za brzydką ropuchą. Narratorami były dwa potężne drzewa, które nawiązywały dialog z bohaterami bajki. Przedstawienie było również inspiracją dla młodych widzów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w świecie teatru, realizując projekt TEATROMANIA. W ramach współpracy zespół scenograficzny grupy SToP zaprojektował i wykonał rekwizyty do przedstawienia najmłodszych członków naszej społeczności szkolnej

Efektem drugiego projektu teatralnego było przedstawienie profilaktyczno-edukacyjne „CYBERCYRK”, oparte na autorskim scenariuszu klaunady. Nasi uczniowie poruszyli w nim wątki zagrożeń związanych z wirtualnym światem. Dla kontrastu aktorzy ubrani w stroje klaunów, głosili monologi, będące zwierzeniami młodych ludzi, którzy borykają się z różnymi problemami życiowymi, tj.: uzależnieniem od gier komputerowych, grooming-iem, przemocą seksualną, stalking-iem oraz anoreksją i bulimią.

Działania w obszarze profilaktyki grupy teatralnej SToP, to także obrazy taneczno-teatralne, które zostały opracowane na potrzeby występu wokalnego do piosenki „Szczęśliwym być” w ramach powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Nasi liderzy wspierali również uczniów realizujących projekty na zajęciach artystycznych, w tym krótkie etiudy teatralne oraz hapenning „CYBERZAMKNIĘCI” Przesłaniem tej formy sztuki był obraz wirtualnego świata, w którym często zamyka się współczesne dziecko. Niestety czasami ten świat staje się ważniejszy niż otaczająca rzeczywistość. Artystyczny eksperyment pokazał jaką pokusą dla najmłodszych stały się dźwięki znanych gier komputerowych oraz makieta smartfona, stanowiąca drzwi do tajemniczego pomieszczenia, wypełnionego mrocznymi postaciami.

Realizacja projektów grupy teatralnej SToP stwarzała warunki do twórczego rozwoju wielu obszarów artystycznych zainteresowań i talentów, w tym warsztatu reżyserskiego, scenograficznego oraz aktorskiego w zakresie dykcji i emisji głosu, a także ruch sceniczny i interpretacji tekstów.

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

Zostać przedsiębiorczym

Uczniowie obecnej klasy III a gimnazjum trzeci rok realizowali innowacyjny projekt „Zostać przedsiębiorczym” opracowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W II części projektu uczniowie realizowali poznane w części pierwszej zasady działań w praktyce, wypracowywali wnioski oraz  tworzyli warunki do kolejnych działań.

Przekrój podejmowanych działań był różnorodny. Od mniejszych działań typu zorganizowanie imprez klasowych, przedstawień, po projekty o skali wykraczającej poza mury szkoły np. wycieczki, zaangażowanie w wolontariat itp. Chętnie wspierali młodszych kolegów i koleżanki podczas realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego. Uczniowie pozytywnie ocenili swoje działania. Wskazywali na  zdobycie nowych umiejętności i kompetencji, takich jak zarządzanie własnym czasem i budżetem oraz praca w grupie.  Często ujawniały się ich zdolności przywódcze i organizacyjne, każdy miał coś do zaproponowania. Podczas realizacji projektu mieli możliwość wyrażania swoich potrzeb, bronić swojego zdania, zaistnienia na forum klasy, szkoły.

 

 

Przedsiębiorczość spółdzielcza

Prowadząc działania w ramach Spółdzielni Uczniowskiej uczniowie zapoznawali się z podstawowymi pojęciami z dziedziny przedsiębiorczości, marketingu i rachunkowości. Poznali zasady bezpieczeństwa i organizacji stanowiska pracy. Zapoznali się z dokumentacją rachunkową niezbędną do prowadzenia sklepiku tj. raport kasowy, dokument KW i KP, kwit przychodowy, protokół przyjęcia towaru, odpisania strat a następnie systematycznie prowadzili tę dokumentację. Zgodnie z systemem ewidencjonowania sprzedaży dziennej i tygodniowej, tworzyli raporty niezbędne do miesięcznego rozliczenia sprzedaży.

 

 

Góra grosza

Już od kilku lat organizujemy w naszej szkole ogólnopolską akcję Góra Grosza, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom, a partnerem Poczta Polska. Akcja na stałe wpisała się
w życie naszej społeczności szkolnej. Monety (grosze) zbierają rodzice, babcie i dziadkowie, angażują się w nią całe rodziny. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, a w Polsce jest ich aż 70 tysięcy. Pomoc będzie im udzielana m.in. poprzez organizowanie i tworzenie programów, które będą kształtować atmosferę spokojnego i bezpiecznego dorastania. Zebrane środki trafią do zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych. W tym roku przypadła XVII edycja akcji, trwającej od listopada do grudnia 2016. I w tym roku w szkole zebrano pokaźną kwotę.

 

 

PKO BP – SKO

Działalność SKO w naszej szkole odbywa się pod patronatem Banku PKO BP w Ostrołęce. W programie uczestniczą uczniowie klas podstawowych w wieku 5-13 lat. Dzieci czerpią z uczestnictwa w SKO praktyczną wiedzę o finansach i ekonomii, uczą się zasad oszczędzania zarówno w teorii, jak i w praktyce. Czerpią również realne zyski z lokowania swoich środków na indywidualnych kontach w PKO Banku Polskim, które wzorowane są na rachunkach ich rodziców. Uczą się przedsiębiorczości oraz zyskują niezbędne do radzenia sobie w dorosłym życiu umiejętności. Przewodnikami  po dziecięcym świecie pieniędzy są Kuba Pieniążek  i sympatyczna żyrafa, Lokatka.

 

 

Bohater ON

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolski projekt BohaterON. Celem całego przedsięwzięcia było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Bohaterowie, którzy brali w nim udział, poświęcili wszystko, by walczyć o swoją i naszą wolność. Ci ludzie nadal są wśród nas  i chociaż są niezwykle ważni, pamięć o nich z biegiem lat  zanika. Wysłaliśmy 30 kartek, aby powiedzieć „dziękuję” Powstańcom Warszawskim za ich poświęcenie. Tegoroczna „Kartka dla Powstańca” jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Honorowy patronat nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej, a w promocję akcji włączyli się aktorzy popularnego serialu „Czas Honoru”.

 

Data dodania: 2018-12-15 14:10:24
Data edycji: 2019-01-06 16:51:00
Ilość wyświetleń: 2500

Kalendarz

Ogłoszenia

Najważniejsze informacje w jednym miejscu
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej